ФОРФЕЙТИНГ

eng : nonrecourse financing, forfating deu : Forfaitierung f спосіб фінансування (кредитування) зовнішньоекономічних операцій, який полягає у купівлі в експортера експортних вимог форфетером (комерційним банком чи спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу (зворотної вимоги).

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.036646515 M: 1 D: 1