ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКЦІЙ

eng : fundament analyses deu : fundamentale Aktienanalyse f набір аналітичних прийомів і методів, які використовуються при оцінці доцільності інвестиційних вкладень у ті чи інші акції (інші види корпоративних прав) і базуються на дослідженні ряду кількісних та якісних чинників, які характеризують фінансово-господарську діяльність емітента; ринковий курс акцій визначається їх внутрішньою вартістю. Якщо ця вартість є вищою за ринкову ціну, то курс акцій є заниженим, а отже, в них можна вкладати кошти; навпаки, якщо внутрішня вартість акцій є нижчою за ринкову, то їх курс є завищеним, а отже, інвестиції в такі корпоративні права робити не слід.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЧИСТІ АКТИВИ →← ФОРФЕЙТИНГ

T: 0.113664037 M: 3 D: 3