ЧИСТІ АКТИВИ

eng : net assets deu : Reinvermögen n активи підприємства за вирахуванням його зобов’язань. Якщо власний капітал підприємства набуває від’ємного значення, то чисті активи також будуть зі знаком мінус.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.030661394 M: 1 D: 1