БАНКРУТСТВО

eng : bankruptcy deu : Konkurs m неспроможність юридичної особи задовольнити в установлений для цього строк пред’явлені до неї з боку кредиторів вимоги і виконати зобов’язання перед бюджетом, пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі. Згідно із Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати і не були задоволені протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

БЕНЧМАРКІНГ →← БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ

T: 0.123789064 M: 3 D: 3