БЕНЧМАРКІНГ

eng : benchmarking deu : Benchmarking m метод контролінгу, який полягає в перманентному, безперервному процесі порівняння товарів (робіт, послуг), виробничих процесів, методів та інших параметрів досліджуваного підприємства (структурного підрозділу) з аналогічними показниками інших підприємств чи структурних підрозділів. Основна мета бенчмаркінгу полягає у виявленні негативних відхилень у значенні порівняльних показників, причин таких відхилень та розробці пропозицій щодо їх ліквідації. Розрізняють три види бенчмаркінгу: внутрішній; орієнтований на конкурентів; функціональний.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

БЛАНКОВИЙ ІНДОСАМЕНТ →← БАНКРУТСТВО

T: 0.12739561 M: 3 D: 3