БЮДЖЕТ НА ПІДПРИЄМСТВІ

eng : budget deu : Budget n короткостроковий план, в якому відображається алокація (розподіл) ресурсів. У бюджеті можуть відображатися як вартісні, так і кількісні показники планового періоду. Він може складатися у формі заданих показників, яких слід дотримуватися у плановому періоді. Є тип бюджетів, в яких поряд з напрямами використання ресурсів відображаються джерела покриття витрат.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ →← БЛАНКОВИЙ ІНДОСАМЕНТ

T: 0.118887056 M: 3 D: 3