БЮДЖЕТУВАННЯ

eng : budgeting deu : Budgetierung f процес складання бюджетів і контролю за їх виконанням. До основних характеристик бюджетування належать: короткостроковість (до одного року); високий рівень конкретизації; внутрішня спрямованість; тісна інтеграція з контролем та аналізом відхилень.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ →← БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ

T: 0.130533259 M: 3 D: 3