ВАРАНТ

eng : warrant deu : Optionsschein f різновид опціону на купівлю, який випускається емітентом разом з власними привілейованими акціями чи облігаціями, та надає його власнику право на придбання простих акцій чи облігацій даного емітента протягом певного періоду на заздалегідь узгоджених умовах. Варанти, як правило, емітуються в пакеті з облігаціями. Найвідомішими є варанти з правом придбання облігацій та варанти, які випускаються разом з облігаціями і дають право їх власникам придбати прості акції емітента.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ →← ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ

T: 0.148567647 M: 3 D: 3