ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ

eng : cost of capital deu : Kapitalkosten pl це плата за користування залученими фінансовими ресурсами, в т. ч. сплата процентів, дивідендів, комісійних, негативних курсових різниць та інші затрати.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА →← ВАРАНТ

T: 0.107099265 M: 3 D: 3