ВИДІЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

eng : segregation deu : Ausgliederung f форма реорганізації, за якої на базі існуючого суб’єкта господарювання чи його структурної одиниці створюється нове підприємство. Підприємство, що реорганізується, продовжує свою фінансово-господарську діяльність.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.027968117 M: 1 D: 1