ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

eng : equity deu : Eigenkapital n це підсумок першого розділу пасиву балансу. Він показує частку активів (майна) підприємства, яка фінансується за рахунок внесків держателів корпоративних прав і власних коштів суб’єкта господарювання. Основними його складовими є статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал та прибуток. Показник власного капіталу є одним з головних індикаторів кредитоспроможності підприємства. Він є основою для визначення фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та стабільності.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ →← ВИДІЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

T: 0.082289069 M: 3 D: 3