ГУДВІЛ

eng : goodwill deu : Firmenwert m вартість фірми, її ділової репутації, нематеріальний актив, який визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його ринковою вартістю, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку, нових технологій тощо.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ →← ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

T: 0.105363368 M: 3 D: 3