ДЕЛЬФІ МЕТОД

eng : Delphi-Method deu : Delphi-Methode f спосіб експертного прогнозування, який ґрунтується на зведенні, систематизації та оцінці думок групи експертів, на основі їх письмового опитування на предмет оцінки майбутніх кількісних та якісних показників розвитку підприємства. До основних характеристик методу належать: використання формально ідентичних анкет для опитування; анонімність опитування; визначення середньостатистичної відповіді опитуваної групи експертів; інформування учасників про результати опитування та середньостатистичну відповідь; повторне опитування.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДЕНОМІНАЦІЯ АКЦІЙ →← ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ

T: 0.103074465 M: 3 D: 3