ДЕНОМІНАЦІЯ АКЦІЙ

eng : stock denomination deu : die Denomination von Aktien зменшення номінальної вартості акцій акціонерного товариства, яке здійснюється з метою приведення у відповідність номінальної вартості випущених в обіг акцій з величиною статутного капіталу у разі його зменшення. Деномінація може здійснюватися шляхом подрібнення акцій або їх консолідації.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.03108264 M: 1 D: 1