ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАСТАВ РУХОМОГО МАЙНА

єдина комп’ютерна база даних, яка забезпечує зберігання інформації про заставу рухомого майна, її видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель Державного реєстру — Міністерство юстиції України, що забезпечує функціонування Державного реєстру, надає завірені витяги з нього, які свідчать про внесення запису до Державного реєстру або про його відсутність.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДИВІДЕНДИ →← ДЕНОМІНАЦІЯ АКЦІЙ

T: 0.111902734 M: 3 D: 3