ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

eng : investing activites deu : Investitionstätigkeit f придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів. Під інвестиційними можна розуміти всі вкладення підприємства (як довгострокового, так і поточного характеру), які здійснюються з метою забезпечення приросту вартості його майна.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.058794413 M: 1 D: 1