ДИВІДЕНДИ

eng : dividend deu : Dividende f частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.053960695 M: 1 D: 1