search
Є І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ч 
ДИВІДЕНДИ
eng : dividend deu : Dividende f частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.


Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

skip_previousДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАСТАВ РУХОМОГО МАЙНАДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКАskip_next

T: 0.014564275 M: 27 D: 0