ДИВІДЕНДИ

eng : dividend deu : Dividende f частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА →← ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЗАСТАВ РУХОМОГО МАЙНА

T: 0.11057988 M: 3 D: 3