ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

eng : dividend policy deu : Dividendenpolitik f це набір цілей і завдань, які ставить перед собою керівництво підприємства щодо виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної політики — це оптимізація співвідношення між прибутком, що виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою максимізації доходів власників.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДИЗАЖІО →← ДИВІДЕНДИ

T: 0.122999982 M: 3 D: 3