ДИЗАЖІО

eng : disagio deu : Disagio n відхилення ринкового курсу цінних паперів від їх номінальної вартості в бік зменшення від номіналу.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДИСКОНТУВАННЯ →← ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА

T: 0.108412883 M: 3 D: 3