ДИСКОНТУВАННЯ

eng : discounting deu : Diskontierung f процес приведення майбутньої вартості грошей (грошових надходжень) до їх теперішньої вартості. Процес дисконтування може здійснюватися за простими чи складними процентами.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.043505655 M: 1 D: 1