ДИСКОНТУВАННЯ

eng : discounting deu : Diskontierung f процес приведення майбутньої вартості грошей (грошових надходжень) до їх теперішньої вартості. Процес дисконтування може здійснюватися за простими чи складними процентами.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ →← ДИЗАЖІО

T: 0.09707889 M: 3 D: 3