ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ

eng : discriminant analysis deu : Diskriminanzanalyse f комплекс методів математичної статистики, за допомогою якого здійснюється класифікація досліджуваних одиниць (підприємств) залежно від значень обраної сукупності показників відповідно до побудованої метричної шкали.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ДЮРАЦІЯ →← ДИСКОНТУВАННЯ

T: 0.091413438 M: 3 D: 3