ДЮРАЦІЯ

eng : duration deu : Duration f показник, який характеризує середньозважений період, протягом якого інвестор може амортизувати собівартість інвестиції, тобто отримати початкову суму фінансових вкладень. Дюрація є найважливішим інструментом оцінки ризику зміни процентних ставок за інвестиціями з фіксованою ставкою процента та його нейтралізації.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ →← ДИСКРИМІНАНТНИЙ АНАЛІЗ

T: 0.087219314 M: 3 D: 3