ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ МЕТОДИ →← ДЮРАЦІЯ

T: 0.09500088 M: 3 D: 3