ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ

короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.035573484 M: 1 D: 1