ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ МЕТОДИ

eng : extrapolation method deu : die Extrapolierende Prognosen методи прогнозування фінансових показників, які ґрунтуються на поширенні кількісних (статистичних) висновків щодо існуючих тенденцій, одержаних у результаті вивчення минулих подій на майбутні (прогнозні) періоди. Основними методами екстраполяції є методи визначення середніх величин; екстраполяція тренду; експоненціальне згладжування.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.037764651 M: 1 D: 1