ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД

eng : agio deu : Agio n сума перевищення доходів, отриманих від емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав). Інакше кажучи, емісійний дохід — це різниця між курсом емісії і номінальним курсом акцій. Емісійний дохід є одним з джерел формування додаткового капіталу підприємства.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ →← ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ МЕТОДИ

T: 0.0913256 M: 3 D: 3