ЕФЕКТИВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА

eng : effective interestrate deu : Effektivverzinzung f ставка процента, що визначається діленням суми річного процента та дисконту (або різниці річного процента та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов’язання) та вартості її погашення.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖІВ →← ЕМІСІЯ АКЦІЙ АБО ОБЛІГАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

T: 0.096164837 M: 3 D: 3