ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИТРАТ I ПЛАТЕЖІВ

eng : special reserves, provisions deu : Rückstellungen pl створювані з власної ініціативи підприємств забезпечення (резерви) для відшкодування майбутніх витрат, збитків, зобов’язань, величина яких є невизначеною. У складі забезпечень наступних витрат і платежів (розділ 2 пасиву балансу) відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі, величина яких може бути визначена тільки на основі прогнозних оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЗАСТАВА →← ЕФЕКТИВНА СТАВКА ПРОЦЕНТА

T: 0.108475762 M: 3 D: 3