ЗЛИТТЯ ПІДПРИЄМСТВ

eng : merger deu : Verschmelzung f форма реорганізації суб’єктів господарювання, яка перебуває шляхом об’єднання підприємства (або кількох підприємств), яке перебуває у фінансовій кризі, з іншим, фінансово стійким підприємством (або кількома підприємствами). У разі злиття підприємств усі майнові права та зобов’язання кожного з них переходять до суб’єкта господарювання, який виник у результаті злиття. Бухгалтерські баланси підприємств консолідуються; активи і пасиви підприємств, що реорганізуються, в повному обсязі, передаються підприємству-правонаступнику, а підприємства, які злилися, припиняють свою господарську діяльність і втрачають свій юридичний статус.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО БАЛАНСУ →← ЗВОРОТНИЙ ЛІЗИНГ

T: 0.090252158 M: 3 D: 3