КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ

eng : commercial credit deu : kommerzieller Kredit m форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб’єктами господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи одержання товарів з відстрочкою платежів. Кредиторами за цього виду кредитування виступають комерційні партнери підприємства.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

КОНСОРЦІУМ →← КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

T: 0.090007419 M: 3 D: 3