КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

eng : participation deu : Beteiligung f це права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації. Право акціонера (учасника) на частину майна підприємства, яка перевищує його внесок у статутний капітал, може бути реалізоване лише при ліквідації юридичної особи та наявності активів після задоволення першочергових зобов’язань.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

КОРПОРАЦІЯ →← КООПЕРАТИВ

T: 0.10852253 M: 3 D: 3