КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ

eng : creditworthiness deu : Kreditwürdigkeit f , Bonität наявність передумов для отримання кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність позичальника визначається показниками, які характеризують його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечення оперативної трансформації активів у ліквідні кошти.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.027812142 M: 1 D: 1