АЖІО

eng : agio deu : Agio n сума перевищення доходів, отриманих від емісії цінних паперів, над їх номіналом.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

АКВІЗИЦІЯ →← ІСТОРИЧНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

T: 0.070767671 M: 3 D: 3