КУРС ЕМІСІЇ АКЦІЙ

eng : stock price deu : Aktienkurs m курс, за яким відбувається підписка на акції. З юридичного погляду нижньою межею курсу емісії нових акцій є їх номінальна вартість, з економічного — номінальна вартість плюс витрати на проведення емісії. Верхня межа курсу емісії — ринковий курс акцій.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЛІСТИНГ →← КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ

T: 0.1014887 M: 3 D: 3