ЛІСТИНГ

eng : listing deu : Auflistung f внесення акцій, облігацій, інших цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод у торговельно-інформаційній системі.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ЛОГІСТИКА →← КУРС ЕМІСІЇ АКЦІЙ

T: 0.08302003 M: 3 D: 3