ЛОГІСТИКА

eng : logistics deu : Logistik f комплекс заходів з управління матеріально-технічним забезпеченням і товарно-матеріальними запасами на підприємстві, спрямований на оптимізацію руху сировини, матеріалів, продукції на всіх стадіях операційного циклу: транспортування, складування, виробництво, збут.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК →← ЛІСТИНГ

T: 0.090126775 M: 3 D: 3