НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

eng : supervisory board deu : Aufsichtsrat m орган акціонерного товариства, що здійснює загальне керівництво його діяльністю, контроль за діяльністю виконавчого органу та захист інтересів акціонерів. Членом наглядової ради може бути будь-яка фізична особа, обрана на цю посаду річними загальними зборами власників.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ →← МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК

T: 0.09740792 M: 3 D: 3