НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ

deu : nicht-monetäre Vermögen всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.04975011 M: 1 D: 1