НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ

deu : nicht-monetäre Vermögen всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ОБЛІГАЦІЇ З НУЛЬОВИМ КУПОНОМ →← НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

T: 0.112352431 M: 3 D: 3