ОБЛІГАЦІЇ З НУЛЬОВИМ КУПОНОМ

eng : zero bond deu : Zerobond m вид облігацій, які характеризуються відсутністю поточних процентних платежів і розміщуються з дизажіо (дисконтом). Проценти і проценти на проценти за облігаціями з нульовим купоном тезавруються і виплачуються при погашенні цінних паперів у складі їх номінальної вартості або у вигляді премії. Процентна ставка i номінальна вартість, які підлягають погашенню, залишаються фіксованими протягом усього терміну запозичення.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ОБЛІГАЦІЯ →← НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ

T: 0.108019138 M: 3 D: 3