ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

eng : operating activites deu : laufende Geschäftstätigkeit це основна діяльність підприємства, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу, а також інші види діяльності, які не підпадають під категорію інвестиційної чи фінансової діяльності.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ОПЕРАЦІЙНИЙ CASHFLOW →← ОБЛІГАЦІЯ

T: 0.092569205 M: 3 D: 3