АКВІЗИЦІЯ

eng : acquisition deu : Akquisition f скупка корпоративних прав підприємства, у результаті чого покупець набуває контролю над чистими активами та діяльністю такого підприємства. Придбання може здійснюватися в обмін на передачу активів, взяття покупцем на себе зобов’язань або випуск акцій.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

АКЦІЯ →← АЖІО

T: 0.07211757 M: 3 D: 3