ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ

eng : share capital deu : Grundkapital m сукупність коштів фізичних i юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві відповідно до установчих документів для здійснення його господарсько-фінансової діяльності. Ця стаття передбачена для кредитних спілок, споживчих товариств, колективних сільськогосподарських підприємств, житлово-будівельних кооперативів, в яких статутний капітал формується за рахунок пайових внесків. У цьому рядку необхідно відображати суму пайових внесків товариств та інших підприємств, передбачену установчими документами.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ →← ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

T: 0.094424672 M: 3 D: 3