ПОТРЕБА В КАПІТАЛІ

eng : capital need deu : Kapitalbedarf m виражена в грошовому еквіваленті потреба підприємства в грошових та матеріальних засобах, необхідних для виконання поставлених цілей та забезпечення фінансової рівноваги. Базою для класифікації форм потреби в капіталі є класифікація вихідних грошових потоків підприємства. Виникнення потреби в капіталі зумовлене незбігом у часі моменту здійснення грошових витрат і моменту надходження грошових коштів за продукцію, на виробництво якої понесені витрати.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

РЕВЕРСІЯ →← ПОДІЛ

T: 0.077676614 M: 3 D: 3