РЕВЕРСІЯ

/(при оцінці вартості підприємства/) очікувана /(залишкова/) вартість об’єкта оцінки в період, що є наступним за прогнозним періодом.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

РЕЗЕРВ ДИВІДЕНДІВ →← ПОТРЕБА В КАПІТАЛІ

T: 0.098154807 M: 3 D: 3