АКЦІЯ

eng : stock, share deu : Aktie f цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує часткову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

АНДЕРРАЙТЕРИ →← АКВІЗИЦІЯ

T: 0.055572406 M: 3 D: 3