РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

у вузькому розумінні eng : revenue reserves, provisions deu : Gewinnrücklagen m сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку підприємства в розмірах, установлених засновницькими документами підприємства та нормативними актами. у широкому розумінні eng : reserve capital deu : Röchlagen m частина капіталу підприємства, призначена для покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків, втрат. Класифікують за такими ознаками: джерелами формування; способом відображення у звітності; обов’язковістю створення.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА →← РЕЗЕРВ ДИВІДЕНДІВ

T: 0.095158 M: 3 D: 3