search
Є І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ч 
РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо. До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать факторинг, форфейтинг, облік векселів.


Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

skip_previousРЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВАРОБОЧИЙ КАПІТАЛskip_next

T: 0.014041984 M: 15 D: 0