РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

форма реструктуризації активів, яка полягає в переведенні дебіторської заборгованості в інші, ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення тощо. До основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать факторинг, форфейтинг, облік векселів.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

РОБОЧИЙ КАПІТАЛ →← РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

T: 0.097661649 M: 3 D: 3