Є І А Б В Г Д Е З К Л М Н О П Р С Т Ф Ч 
РОБОЧИЙ КАПІТАЛ
eng : working capital deu : Nettoumlaufvermögen f різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями; показує частину оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Використовується для оцінки рівня ліквідності підприємства. Для більшої об’єктивності при розрахунку робочого капіталу до складу оборотних активів доцільно включати не всю дебіторську заборгованість, а лише чисту реалізаційну вартість поточної дебіторської заборгованості.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання  2018

← РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІРОЯЛТІ →

T: 0.032197976 M: 6 D: 0