РОБОЧИЙ КАПІТАЛ

eng : working capital deu : Nettoumlaufvermögen f різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями; показує частину оборотних активів, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Використовується для оцінки рівня ліквідності підприємства. Для більшої об’єктивності при розрахунку робочого капіталу до складу оборотних активів доцільно включати не всю дебіторську заборгованість, а лише чисту реалізаційну вартість поточної дебіторської заборгованості.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

РОЯЛТІ →← РЕФІНАНСУВАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

T: 0.077641607 M: 3 D: 3