СТАВКА ДИСКОНТУ

eng : discount rate deu : Diskontierungsfaktor m коефіцієнт, що використовується для переведення прогнозованих майбутніх грошових потоків у їх поточну (теперішню) вартість.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.02913913 M: 1 D: 1