СТАВКА ДИСКОНТУ

eng : discount rate deu : Diskontierungsfaktor m коефіцієнт, що використовується для переведення прогнозованих майбутніх грошових потоків у їх поточну (теперішню) вартість.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

СТАВКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ →← СТІЙКІ ПАСИВИ

T: 0.079239807 M: 3 D: 3