СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

eng : share capital, issued capital deu : Grundkapital n сукупність вкладів (у грошовому виразі) учасників (власників) у майно підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначених установчими документами; сума вкладів власників підприємства в його активи за номінальною вартістю відповідно до засновницьких документів. Це та сума капіталу, в межах якої засновники підприємства (АТ, ТОВ) несуть матеріальну відповідальність перед його кредиторами.

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА →← СТАВКА КАПІТАЛІЗАЦІЇ

T: 0.08407127 M: 3 D: 3