СТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

eng : capital gearing deu : Kapitalstruktur f співвідношення власних і позичкових джерел у структурі пасивів; характеризується такими основними показниками: коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт фінансової незалежності (автономії).

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання 

T: 0.032286215 M: 1 D: 1